Doradztwo biznesowe

rogalski

Celem poszczególnych projektów doradczych jest optymalizacja działań w całym przedsiębiorstwie poprzez wieloetapowe rozpoznanie sytuacji , opracowanie analiz, monitorowanie efektów zalecanych wdrożeń oraz zdefiniowanie i zaplanowanie strategii i standardów na przyszłość. Projekt rozpoczynamy od przeprowadzenia audytu, którego celem jest szczegółowa ocena przedsiębiorstwa.

Nasi eksperci dokonują analizy badając strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, kapitał ludzki-badanie kompetencji i potencjału pracowników , kondycję finansową i ekonomiczną, wyniki sprzedażowe – przyczyny i konsekwencje problemów, przepływy informacji i zależności pomiędzy poszczególnymi strukturami-strefami działalności , otoczenie przedsiębiorstwa-konkurencja.

Na podstawie wyników audytu przedstawiamy szczegółowy program zmian do wdrożenia – optymalne rozwiązania i usprawnienia w poszczególnych strukturach bądź całym przedsiębiorstwie. Na podstawie dodatkowego zlecenia obejmujemy kadrę zarządzającą, menadżerską lub wytypowanych pracowników mentoringiem lub coachingiem. 

    Dane kontaktowe

    Telefon: +48 533 473 332 | E-mail: consulting@perfectteam.org | Adres: 05-510 Konstancin, ul. Pułaskiego 20 F lok. 2

 

 

 

Logo PT